#สมาคมศิษย์เก่าราชภัชจัดประชุมสรุปผลวิ่ง NSRU 2020 นำผลกำไรมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่น้อง 280,000 บาท เตรียมงานคารวะบูรพาจารย์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมดุสิตา ขั้น 2 อาคาร 14 ม.ราชภัฎนครสวรรค์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาสมาคมฯ โดยมีวาระที่สำคัญคือ การแถลงผลสรุปการจัดเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หรือ NSRU Mini-Half Marathon 2020 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

โดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานจัดการแข่งขัน ได้รายงานผลสรุปในที่ประชุมว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งฯมีรายรับจากการรับสมัครนักวิ่ง จำนวน 966,950 บาท และผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 408,584 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,375,534 บาท ส่วรายจ่าย มีหลายรายการเช่น ค่าเสื้อวิ่ง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหร่ยญรางวัล ค่าอาหารเลี้ยงนักวิ่ง และค่าใข้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินรวมทั้วสิ้น 1,079,395 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินคงเหลือ 296,139 บาท

สำหรับรายได้ที่เหลือ ในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.ราชภัฎนครสวรค์ จำนวน 280,000 บาท ตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนจัดกิจกรรม ส่วนเงินที่เหลืออีก 16,139 บาท ให้นำเข้าเป็นรายได้ของสมาคม ส่วนการจะมอบเงินทุนการศึกษานั้นจะกำหนดพิธีมอบอีกครั้งหนึ่ง แบะในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนให้มหาวิทยาบัยเป็นผู้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเอง

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการแถลงการดำเนินกิจกรรมของสมาคมในช่วงที่โรคโควิค 19 แพร่ระบาด และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดงานคารวะบูรพาจารย์ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดงานคารวะบูรพาจาย์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ส่วยรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน จะมีการประชุมในรายละเอียดของคณะทำงานอีกครั้ง
ในวาระอื่นๆทางมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการบริหารสมาคมฯว่าขอให้มี ผอ.สำนักพัฒนากิจการนักศึกษา เป็นคณะกรรมการสมาคมฯโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างของสมาคมฯมีอยู่ในผังการบริหารของสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับสมาคมฯ ที่ประชุมยอมรับและจะดำเนินการแต่งตั้งต่อไป
/////

Related posts