#ป่าไม้ บูรณาการรื้อถอนอาคารรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง และนายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง รวมจำนวน 120 นาย

ร่วมบูรณาการรื้อถอนอาคารรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง (ดอยอ่างขาง) โดยการบูรณาการในครั้งนี้เป็นการนำกำลังเข้ารื้อถอนรีสอร์ทที่มีโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. เล่าติงรีสอร์ท 1
2. บ้านพักฉันทนา
3. นาหารีสอร์ท
และก่อนเข้าดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ทำการพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของรีสอร์ทและประชาชนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการต่อต้านหรือคัดค้านแต่อย่างใด

Related posts