#SUN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายพิชัย คชมิตร (แถวบน ที่สอง จากซ้าย) รองประธานกรรมการ ร่วมกับ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ทั้งนี้ บริษัท จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Related posts