#รอง ผอ.สนภ.3 ให้การต้อนรับ คณะรอง ผสสน.

เป็นหน่วยงานที่มีการดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือพี่น้องประชาชน และครั้งนี้
ทาง พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ให้การต้อนรับ คณะของ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รอง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาขยายผลเครือข่ายชุมชนร่วมกับมูลนิธิอาสาพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มาเป็นประธาน ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ)ใน พระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน และได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานช่างในการดำเนินการปรับปรุงฝายชะลอน้ำพัชรธรรม ในแม่น้ำกวง ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฝาย บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts