#เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม โรงเรียนยุพราชฯ เข้าตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 : คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 304 คน นำโดยนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ

ซึ่งโครงการจัดสรรบุคลากรทุกคน ทุกแผนก ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ที่ผู้บริหารมีความห่วงใยและให้ความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จากครูสู่นักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนใหม่ของโรงเรียนที่กำลังจะมาถึงนี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็บหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

/// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts