#มูลนิธิรพ.สวนดอก ออกหน่วยแพทย์ เพื่อให้การบริการ

การเอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ยิ่งประชาชนที่อยู่ตามชนบท ยิ่งน่าเห็นใจ เพราะมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้พวกเขามิอาจที่จะเดินทางมาตรวจสุขภาพด้วยตัวเองได้ แต่ว่า

ทางศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวน ดอก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรค ฝังเข็ม บริการทางทันตกรรม ตัดผม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ตลอดจนให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง​ ใช้ชีวิตกัน​อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts