#คืนที่สามแล้ว แม่ช้างยังไม่มารับ!! ผช.รมว. ทส. ลงพื้นที่ที่ติดตามการช่วยลูกช้าง

(วันที่ 21 มิถุนายน 2563) นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะของนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมคชสาร และเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เฝ้าเตรียมการปล่อยลูกช้างคืนป่า พร้อมติดตามความก้าวหน้าในผลการเตรียมการปล่อยลูกช้างห้วยขาแข้งที่พลัดหลงคืนป่า ณ คอกเตรียมการปล่อยคืนป่า บริเวณน้ำขุ่น กลางป่าลึก โดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้สู้ๆ อดทน และใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์ ให้การปล่อยลูกช้างสำเร็จ และเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัย

จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการวิจัยเรื่องเสือโคร่ง จากดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ และ
นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ แล้วจึงเดินทางกลับ

สำหรับพฤติกรรมของลูกช้างในวันนี้ นางสาวอังสนา มองทรัพย์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รายงานว่า ลูกช้าง
ส่งเสียงร้อง 71 ครั้ง
กินนม 4 รอบ 15 ลิตร
หลับพักผ่อน 2 ชั่วโมง 7 นาที และเจ้าหน้าที่ได้พาลูกช้างออกเดิน และพาลูกช้างไปเล่นน้ำ เล่นและกินดินโป่งบริเวณใกล้เคียงกับคอกชั่วคราว เพื่อทดแทนแร่ธาตุที่ขาดหายไป อีกทั้งยังฝึกให้ช้างสามารถดำเนินชีวิตในธรรมชาติหลังการปล่อย รวมทั้งเพื่อให้ลูกช้างสดชื่น เบิกบาน

ทั้งนี้ ยังไม่มีเสียงร้องโต้ตอบจากช้างฝูงแม่

นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ รายงานว่า จากการติดตามภาพจากกล้องดักถ่าย พบว่าช้างฝูงแม่ อยู่ห่างจากจุดเตรียมปล่อยราว 4 กิโลเมตร ทิศทางการเดินทาง กำลังเข้ามาหาจุดที่เตรียมปล่อยลูกช้าง จึงต้องรอลุ้นกันในอีก 2-3 วันนี้ ครับ

ทั้งนี้ ก่อนที่คณะของ ผช.รมว.ทส. จะเดินทางไปยังจุดเตรียมปล่อยลูกช้าง ได้แวะติดตามดูสุขภาพ อนามัย ของ ละมั่ง และเนื้อทราย ที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. ได้เดินทางมาเป็นประธานการปล่อยคืนป่าไว้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้คงยังเหลืออยู่ 97 ตัว จากที่เคยปล่อยไป 100 ตัว


นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) รายงาน

Related posts