#สัญจรออนไลน์ กิจกรรมน่าสนใจ มช.แม่ข่ายภาคเหนือ

ปัจจุบันโลกไซเบอร์ไทย มีความสำคัญในทุกๆด้าน เพราะว่าถ้าหากขาดมันไปหรือว่าไม่สนใจ มันก็จะเหมือนเราอยู่ในโลกที่แคบไม่กว้างไกล ทั้งๆที่โลกมันก้าวไปไกลแล้ว ใน ฐานะที่เป็นแม่ข่ายในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะบดีและกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากแม่ข่าย ในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts