นครสวรรค์ //. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 46

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีสำเร็จการ…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ ห้วหน้าส่วน ผู้เแทนช่างภาพจิตอาสา ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแ…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หมู่ที่ 8 ต…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดงาน มหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น . ณ บริเวณลานสุพรรณิกา…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ …!!@ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนคา หมู่ที่ 1 ตำบลดอ…

Read More

เชียงราย. //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) รุ่นที่ 6

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ…

Read More

เชียงราย //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์…!!@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสภา ฯ…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมสภาองค์การบร…

Read More