เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจ…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดอบรมการบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึก…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 62 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ อำเภอเมือง…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการ “รักแผ่นดินเกิด เกษตรไทยไร้สารพิษ”…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมที่ทำการศู…

Read More

นครสวรรค์ /// กฎบัตรนครสวรรค์เชิญร่วมพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบ้านเรา : ประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษ…

Read More

เชียงใหม่. // ผู้บริหารปางช้างแม่แตง เข้าร่วมสัมมนาในฐานะประธานกต.ตร.สภ.แม่แตง”

คุณวาสนา ทองสุข ผู้บริหารปางช้างแม่แตงประธานที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงและในฐานะ…

Read More

เชียงใหม่. //. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศแด่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศแด่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจัง…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ อุตสาหกรรมจังหวัดจัด โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC อุทัยธานี) ตามแนวทางประชารัฐ…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี …

Read More

นครสวรรค์ /// องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การ…

Read More

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงการชลประทานนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อำ…

Read More