นครสวรรค์ /// ผอ. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ( ดูทีวี pM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวีระ ด่านสกุลเจริญ หั…

Read More

นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ตัอนรับ ผู้ว่าฯ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี

วันที่  ( 13​ มิถุนายน 2562) เวลา 10.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม  นายกเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหั…

Read More

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระ…

Read More

นครสวรรค์ // มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐนายยกเทศมนตรีเทศบา…

Read More

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์. สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สปร. ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนการจัดการสุขภาพชุมชน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประขุมขั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษ…

Read More

นครสวรรค์ // บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง Airvo2 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. คุณณัฐกัมพล ศรีสวัสดิ์มงคล และคุณอิสราภรณ์ ทานชิติกุ…

Read More

นครสวรรค์ // Workshop เคล็ดลับสุขภาพดีด้วยอาหารและธรรมชาติบำบัด “คอร์สสุขภาพเพื่อความสุขของชีวิตที่ยั่งยืน”

Workshop เคล็ดลับสุขภาพดีด้วยอาหารและธรรมชาติบำบัด “คอร์สสุขภาพเพื่อความสุขของชีวิตท…

Read More

นครสวรรค์ // นำตุ๊กตาพร้อมขนมมอบให้ผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 120 ตัว

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สโมสรโรตารี สี่แคว นำโดย นายวีระ บำรุงศรี นายกสโมสรฯ…

Read More

เชียงใหม่ //. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำ…

Read More