เชียงใหม่ //. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานพยาบาลในดวงใจ จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคม ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมประเมิน

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ และ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมห…

Read More

เชียงใหม่ //. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) ล…

Read More

เชียงใหม่ // ไวรัสตับอักเสบบี ตรวจเลือดค้นหาได้ … #สัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก

#ไวรัสตับอักเสบบี ตรวจเลือดค้นหาได้ … #สัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก 🌼 อย่าปล่อยให้ไวรัส…

Read More

นครนายก // รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 2

วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบ…

Read More

กอ.รมน. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม

ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดร…

Read More

จ.อุทัยธานี…!!@ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ …!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานสะแกกรัง อำเภอเมื…

Read More

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก (ดูทีวี PM news TVบนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬ…

Read More