พิษณุโลก //. ประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด17ภาคเหนือ

ประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด17ภาคเหนือ.   โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเป…

Read More

กทม. // รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานรองรับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน การประช…

Read More

เชียงราย // พิธีเปิดการสัมมนาและแถลงข่าวการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หม่อมหลวงจรัลพงศ์ จรูญโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมนักพัฒนาและบริหารไทยสู่สากล เป็นประธานในพิธี…

Read More

เชียงราย // การสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย – ลาว – เมียนมา)

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการเปิดการสัมมนาการเ…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำระบบรายงานความเสียหาย และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวระดับหลังคาเรือน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำระบบรายงานควา…

Read More

เชียงใหม่. // พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) รุ่นที่ 117 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

อ.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิ…

Read More

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค…

Read More