เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้ว ยหัวใจ” ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน &#82…

Read More

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่า

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงให…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ เรือนจำจังหวัดอุทัย…

Read More