เชียงใหม่ // เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “เกษตรวิชญา” สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท…

Read More

เชียงใหม่ // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในกิจกรรม ” สนทนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA “

ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในกิจกรรม ” สนทนาการ…

Read More

เชียงใหม่ // รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ รับมอบรถสามล้อไฟฟ้าขนส่งยาและเวชภัณฑ์​

ผศ.นพ.เจษฎา​ สิงห์​เวช​สกุล​ รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ รับมอบรถสามล…

Read More

เชียงใหม่ //. กลุ่ม”คนลักวิ่ง “บริจาคเงินจำนวน 40,950 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

กลุ่ม”คนลักวิ่ง “บริจาคเงินจำนวน 40,950 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ให้แก่ผู้ป่วยมะเ…

Read More

เชียงใหม่. // ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิท…

Read More

เชียงใหม่เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เจริญประเทศ 28 กรกฎาคมนี้

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ให้แก…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการ พัฒนาทักษะอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยสำหรับคนพิการ และคนทุกช่วงวัย…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระ…

Read More

เชียงราย //. ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Ssystem)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราช…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ป…

Read More