เชียงราย // ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในพิธีสืบชะตา

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื…

Read More

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบและเปิดป้ายอาคาร KUSANONE โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนเนะ)

นายฮิโรชิ มัทซึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบและเปิดป้ายอา…

Read More

นครสวรรค์ //. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นปร…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ สุ่มตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อำเภอเม…

Read More

นครสวรรค์. // บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. คุณวานิสสา หงส์พร้อมญาติ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท …

Read More

ลำปาง //. ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน…

Read More

นครสวรรค์. // ผอ.รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา” แคแสดเกมส์”).

นายสวัสดิ์ มาศขาว ผอ.รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นประธานเปิด การแข่…

Read More