เชียงใหม่ // พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support” (ACLS Provider course) รุ่นที่ 115

รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ ประธานคณะกรรมการการช่วยฟ…

Read More

นครสวรรค์ // รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โ…

Read More

เชียงใหม่. // ก้าวสู่ปีที่ 15 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญแก่ “จ้าวจิ้น” เสือโคร่งขาว ตัวแทนเชื่อมสัมพันธไมตรี สานสัมพันธ์ไทย – จีน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562ก้าวสู่ปีที่ 15 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญแก่ “จ้าวจิ้น” เสือโคร…

Read More

สระบุรี //. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมติดตาม…

Read More

จีน. //. คณบดี และ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผ…

Read More

🎉โปรคนโสด ที่ 19, 999 เท่านั้น🔥 🇯🇵ตะลอนโตเกียว เที่ยวกับโปร 🇯🇵 🇯🇵กินหรู อยู่ดี อิ่มเต็มที่ทุกมื้อ

🎉โปรคนโสด ที่ 19, 999 เท่านั้น🔥 🇯🇵ตะลอนโตเกียว เที่ยวกับโปร 🇯🇵 🇯🇵กินหรู อยู่ดี อิ่มเต็มที่…

Read More

เชียงราย. //. พิธีการปิดการฝึกทหารใหม่และเปิดงานวันพร้อมญาติของทหารใหม่รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกทหารใหม่แ…

Read More

เชียงราย // สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา (ศาสน์ ศิลป์ เวียงเจียงฮาย)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ คริสตจักรที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นา…

Read More