กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมพิจารณาการตัดโอนภารกิจและอัตรากำลัง

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมพิจารณาการตัดโอนภารกิจและอัตรากำลัง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอธิว…

Read More

ตำรวจภูธร เชียงใหม่ จัดโครงการการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา

ตำรวจภูธร เชียงใหม่ จัดโครงการการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน…

Read More

เชียงใหม่. //. คุณจินดารัตน์ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

คุณจินดารัตน์ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแ…

Read More

เชียงใหม่ // ผู้แทนคุณชัชศรัญ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แทนคุณชัชศรัญ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียง…

Read More

เชียงใหม่. //. ศิษย์เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​รุ​่นที่​ 5 บริจาค​เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วย​หนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

ศิษย์เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​รุ​่นที่​ 5 บริจาค​เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป…

Read More

เชียงราย // กิจกรรมเติมกล้าสู่ผืนป่า ภายใต้แนวคิด ปลูกคน สร้างน้ำเพิ่มป่า พัฒนาชีวิต

นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมกล้าสู่ผื…

Read More

เชียงราย // เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย

นายพรศักดิ์ นันตรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชี…

Read More

เชียงราย // ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 16 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าปล่อยปลา อำเภอแม่สาย

พลตรี คณเดช พงศ์บางโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 16 ค่…

Read More