จ.อุทัยธานี.. !!@ อบต.หนองหลวงรับปากชาวบ้านจะแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นขาวภายใน 1 อาทิตย์..!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ คงสุข นายกองค์การบริหารส่…

Read More

เชียงใหม่ // พิธีเปิดการอบรมเรื่อง ” ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ และเทคนิคการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อ…

Read More

นครสวรรค์ // “นายกไพลิน” ประชุมร่วมนายอำเภอพยุหะคีรี เตรียมงาน “ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี” บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นางไพลินโ ตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับนาย…

Read More

นครสวรรค์. //. ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้ สปร. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คุณวารุณี วิเชียรกัลยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีนครสวรรค์ บริจาค…

Read More

เชียงใหม่ // สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพตืด ภาค 5 ร่วมกับอำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายศานิต  อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนยุ…

Read More

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง ต้อนรับ และให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และคณะที่มาตรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว เชิงผจญภัย( ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

คุณวาสนา ทองสุข กรรมการบริหารปางช้างแม่แตง, ประธานที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง อ.…

Read More

เชียงราย //. ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายประเสริฐ์ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีพุ…

Read More

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในห…

Read More