นครสวรรค์. //. นายอำเภอเมืองนำข้าราชการ,ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยด…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าว การประกวด “นางงามนครสวรรค์”

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค…

Read More

เชียงใหม่. //. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Center of Medical Rehabilitation (CMR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้…

Read More

เชียงใหม่ //. INSIDE JENNIE อีกมุมหนึ่งของมิสแกรนด์เชียงใหม่…ที่คุณยังไม่เคยเห็น::

INSIDE JENNIE อีกมุมหนึ่งของมิสแกรนด์เชียงใหม่…ที่คุณยังไม่เคยเห็น:: หลังจากผ่านเวที…

Read More

เชียงใหม่ //. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรว…

Read More

นครสวรรค์. // บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. คุณเกวลิน ชนะชัย พร้อมครอบครัวชนะชัย บริจาคเงินสม…

Read More

อยุธยา // รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ร…

Read More