เชียงใหม่ // พิธีเปิดการอบรมเฉพาะทาง สาขาการ​พยาบาล​เวช​ปฏิบัติ​การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 11

​ดร.หรรษา​ เทียน​ทอง​ ​รอง​ผู้​อำนวยการ และหัวหน้า​ฝ่า​ยการ​พยาบาล โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เช…

Read More

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

ข้อคิด  คติธรรม  พระเทพปริยัติเมธี  (เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ )  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กิตต…

Read More

เชียงใหม่ //. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน”

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี…

Read More

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมหารือและพบปะประชาชน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวร…

Read More

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ที่มาศึกษาดูงาน ณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเ…

Read More