นครสวรรค์ // รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และดูแลประชาชน คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค…

Read More

กทม. // เขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมสนับสนุนทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-23.00 น แพทย์หญิงนัทธมน ทองวิชิต นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบ…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค่ำวันที่ (4 พ.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมความพร้อมก…

Read More

นครสวรรค์ // กรมทรัพยากรน้ำ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมาย …

Read More

เชียงใหม่. //. ไนท์ซาฟารีชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถรางนำเที่ยวโซนเพรดดิเตอร์พราวน์

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ชี้แจงข…

Read More