เชียงราย //. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมายังวัดแม่แอบดอนแก้ว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้ว

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.51 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุ…

Read More

นครสวรรค์ /// องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรป…

Read More

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ เทศบาลฯ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ เทศบาลฯ เฝ้าระวังป้องกันโรค…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจ…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดอบรมการบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึก…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 62 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ อำเภอเมือง…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการ “รักแผ่นดินเกิด เกษตรไทยไร้สารพิษ”…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมที่ทำการศู…

Read More

เชียงใหม่ //. คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้รับรางวัล

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศ…

Read More

เชียงใหม่. //. บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณณฐินันท์ เทพปรีชาสกุล และ คุณอธิป อุ่นอำภา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโร…

Read More

เชียงใหม่. // สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชา…

Read More