ททท. เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ท้าตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่”

ททท. เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ท้าตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่”

Good Taste Great Experience in Chiang Mai

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผจญซิปไลน์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ท้าตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่” ภายใต้โครงการ ประกาศศักดาท้าผจญภัย ชิมอาหารเมืองเจียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โดยในงานแถลงข่าว  มีนายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวแถลงในหัวข้อ “นโยบายภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่”

โดยนายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวแถลงในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเชียงใหม่  และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค”

นอกจากนี้ ยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ร่วมแถลงในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่

นายพรชัย  จิตรนวเสถียร  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แถลงในหัวข้อ “ความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่” 

นายชวลิต  ฉ่อนเจริญ  ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่  แถลงในหัวข้อ “บทบาทของชมรมฯ ที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร”

นายนวพล  คันธวณิช  รองประธานชมรมผจญภัยซิปไลน์เชียงใหม่  แถลงในหัวข้อ “ความพร้อมของผู้ประกอบการผจญภัยซิปไลน์เชียงใหม่   ในการให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยว”

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร “พล่าแซลม่อน”  โดยร้านกำแพงแก้ว  การแข่งขันส้มตำลีลา  และการแข่งขันกินขันโตก  โดย สื่อมวลชน  เน็ตไอดอล  และบุคคลทั่วไป

นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ให้เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมายังจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น  เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่  และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  โดยเฉพาะผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัย  ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่จากภูมิภาคอื่นของประเทศไทย  เป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่  โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์   จึงมีการแสดงวัฒนธรรมออกมาหลายด้าน อาทิ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอาหารการกิน

ในปัจจุบันอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว เช่น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล แกงโฮะ แต่ก็ยังมีอาหารพื้นเมืองอื่นๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือหาทานได้ยาก  ททท.สำนักงานเชียงใหม่จึงได้รวบรวมอาหารพื้นเมืองและอาหารไทยที่ขึ้นชื่อทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ รวม 200 ร้าน และจัดทำเป็นคู่มือชื่อ “ตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ลิ้มลองอาหารจากร้านอาหารชื่อดังที่คัดสรรเมนูแล้ว ได้พบประสบการณ์ใหม่  และยังได้รับสิทธิพิเศษ รับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ

นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าวยังได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ  ช็อปปิ้ง  ศึกษาวัฒนธรรม กีฬา สปา  และกิจกรรมผจญภัย เช่น  นั่งช้าง  ล่องแพ  และโหนสลิง  ซึ่ง ททท. หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความท้าทายพบประสบการณ์แปลกใหม่  และแชร์ประสบการณ์ที่ดีให้กับญาติ พี่น้อง เพื่อนๆ หรือบุคคลที่รู้จักต่อไป

ภาพ/ข่าว      สุปรียา อภิรมย์ยานนท์

มนตรี มั่นคงดี ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ 083-4848297

 

Related posts