เชียงใหม่ /// ปล่อยแถวเจ้าหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า

วันที่ 14 กุมภาพัพธ์ 2560   เวลา 13.30  น.

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่  เพื่อร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ โดยรอบบริเวรรั้วสวนสัตว์เชียงใหม่ ระยะทางเกือบ 10 กม. เริ่มตั้งแต่ วันนี้  14 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป  จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว                   นักข่าวหลินฮุ่ย

Related posts