เชียงราย // มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๙, ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ พ.อ.อดุลย์ ลอยฟ้า ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. ร่วมกับ กำนัน – ผญบ., คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ ผืน ได้แก่ นายอาชือ  ยะกุ่ย, นายอาแบ แสงใส, นางธีรดา เต๊ะจู, นางอาเหมย แซ่จัง และ นางอาหมี่ แซ่จัง ณ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

Related posts