นครสวรรค์ //// (กีฬา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์”

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์โดย มี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ประธานคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน นายณรงค์ มะระยงค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขาฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้ช่วยเลขาฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนครสวรรค์

 

พร้อมคณะกรรมการผู้สื่อข่าวได้ประชุมจัดหาแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

ภาพ/ข่าว                                       แหม่ม    ปชส.  รร.กฬ.นว.

Related posts