นครสวรรค์ //// สอบถามถึงการรวมตัวของพระสงฆ์และประชาชน

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ มี.ค.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสงร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ได้เข้าพบ

นายนิรันดร์  พระโพธิ์ผู้กำนัน ต.เกยไชย อ.ชุมแสง ฯ เพื่อสอบถามถึงการรวมตัวของพระสงฆ์และประชาชนใน พื้นที่ ต.เกยไชย ฯ ว่ามีการเคลื่อนไหวไปสนับสนุน วัดพระธรรมกายหรือไม่ จากการสอบถามแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวของพระและประชาชนในพื้นที่ ขึ้นไปสนับสนุนวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว      ปชส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  ผู้อำนวยการสำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์  รายงาน

Related posts