เชียงใหม่ //. ต้อนรับ คณะนักวิจัยรุ่นที่ 53 จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ

ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักวิจัยรุ่นที่ 53 จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts