นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาเมือง : กฎบัตรนครสวรรค์(ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเดินหน้าพัฒนาเมือง : กฎบัตรนครสวรรค์ เมืองแห่งศิลปะ : จัดการสัมมนานานาชาติ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสมัยใหม่ : ตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยมีนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์, นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกเทศบาลนครนครสวรรค์,นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ กรรมการยุทธศาสตร์กฎบัตร พร้อม นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทย นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กรรมการยุทธศาสตร์กฎบัตร ผู้แทน สถานศึกษา กลุ่มศิลปิน และผู้แทนสาขาต่างๆ ของกฎบัตรนครสวรรค์

การประชุมจัดขึ้นเพื่อติดตาม และกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานของกฎบัตรนครสวรรค์ในส่วนของสาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ โดยมีแนวคิดในการร่วมกันเสนอแนวคิดและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ พัฒนาโครงการพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ

🌼🌼Art City 🌸 🌸การส่งเสริมให้นครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะ🌼🌼
โดยมีแนวคิดและเตรียมการจัดกิจกรรม และโครงการด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ : กิจกรรมเขียนกวีที่พาสาน งานแสดงศิลปะนักเรียน งานแสดงผลงานศิลปินกลุ่ม 4 vision งานศิลปะแห่งเอเซีย งานศิลปะนานาชาติ งานปฏิมากรรมเมืองที่บริเวณเกาะญวน การจัดสร้างงานปฎิมากรรม ณ จุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ การจัดทำศิลปะ Word Graffiti ในพื้นที่ อาทิ ตลาดบ่อนไก่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตึกหรืออาคารเก่าในตลาดปากน้ำโพ และโครงการจัดสร้างหอศิลป์แสดงผลงานศิลปะเพื่อดึงดูดผู้ชื่นชอบงานศิลปะและศิลปิน

🌼🌸ไมซ์ 🌸🌼


การส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ สถานที่ในการจัดกิจกรรม การประชุม การสัมมนา ระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อนำพากลุ่มคน หรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ ทั้งนี้มีแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างของท่าข้าวกำนันทรงเดิมให้เป็นพื้นที่ของหอศิลป์และศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและปริมาณธุรกิจด้านการโรงแรมในพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มคนและนักท่องเที่ยว

🥦🌶 การส่งเสริม Smart Farm 🥬🥕
ที่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร แต่ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

🌼🌸Medical Hub🌸🌼
การส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในภูมิภาค

ภาพ/ช่าว   ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts