กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ รองอธิบดีกรมน้ำ นำรถน้ำแจกจ่ายช่ายเหลือชาวบ้านเร่งด่วน

นาย อธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 600 คน แต่อยู่ห่างจากตัวโรงพยาบาลประมาณ 3 กิโลเมตร

ซึ่งจากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์พบว่าที่ความลึกประมาณ 150 เมตร คาดว่าจะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้ 100 คิวต่อวัน นอกจากนี้ยังได้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมภายในวัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอีก 8 แห่ง หลังพบว่ามีชุมชนที่อยู่ใกล้วัดทั้ง 8 แห่ง เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โอกาสนี้รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้นำรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด ของกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5 ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 8 คัน ออกแจกจ่ายน้ำและเติมในถังกักเก็บบริเวณหมู่บ้านการเคหะ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน ที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ในขณะที่บางรายต้องซื้อน้ำมาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในราคาถังละ 350 บาท.


กิตติคุณ   นครสวรรค์

Related posts