เชียงใหม่ // โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ชมรมดนตรีพื้นเมือง คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดยให้บริการตรวจสุขภาพ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและสันทนาการ  พร้อมด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่คนชรา ที่พักในบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ โดยมี ผศ.นพ.ชวินทร์ เลิศศรีมงคล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Related posts