จังหวัดอุทัยธานี…!!@ ผู้ว่าอุทัยธานีนำพสกนิกร ส่วนราชการทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล… ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมพสกนิกรชาวจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการ ร่วมทำบุญ โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 88 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำส่วนราชการและภาคเอกชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้นำศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร

หลังจากนั้น เป็นการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ให้แก่ นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ให้แก่ นางดวงเดือน ชโลธร นายก อบต.ทุ่งนางาม และมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 31 ราย หลังจากนั้นเวลา 19.00 น. นำข้าราชการ หัวหน้าส่วน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts