เชียงใหม่ // เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่า

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่า ในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรป่าตัน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม ภายในบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรป่าตัน ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว.  เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่

Related posts