จังหวัดอุทัยธานี…!!@ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สนามโรงเรียนวัดดอนกลอย และบ้านหนองโรง หมู่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้ บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกว่า 300 คน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นที่สำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในลักษณะบูรณาการจัดกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และประชาชน เพื่อให้เกิดมีการส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็นไปอย่างพร้อมเพียงกัน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับอำเภอหนองขาหย่างได้พิจารณาคัดเลือกสระน้ำในโรงเรียนวัดดอนกลอย และบ้านหนองโรงหมู่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยดำเนินกิจกรรม กำจัดเศษวัชพืช และพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง รวมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ …


วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 -1828363

Related posts