นครสวรรค์ /// “ อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” เข้าร่วมงาน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2562

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ,อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ  เข้าร่วมงาน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2562 โดยเดินเยี่ยมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง ที่งานเลี้ยงที่ม. เจ้าพระยา  ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ 127 ปี โดยถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องคุณงามความดีและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว   ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts