จ.อุทัยธานี…!!@ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน …!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี

นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในพีธีวันผู้ใหญ่บ้าน – กำนัน จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดฝ่ายป้องกัน อ.ลานสัก นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ(ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ลานสัก) นายมนัส ชำนาญเกษรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน นางเฉลียว วัฒนธรรม กำนันตำบลน้ำรอบ นายสมเชาว์ ชโลธร กำนันตำบลทุ่งนางาม นางภัทรานิษฐ์ รัตนมณีพันธ์ กำนันตำบลลานสัก พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอลานสัก กว่า 600 คน

เข้าร่วมงาน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2562 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก กล่าวในงานครั้งนี้ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ 127 ปี โดยถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องคุณงามความดีและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

ส่วนบรรยากาศภายในงานมีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป…/

/ สำเนา ทองศรี /วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน

Related posts