คณแพทยศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานด้าน HRD ณ บริษัท Humanica Solution จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และด้าน PMS & OKR

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ดร.หรรษา เทียนทอง ประธานชมรมหัวหน้าฝ่าย และ หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และ หัวหน้างาน สังกัดสมาชิกชมรมฯ จำนวน 31 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานด้าน HRD ณ บริษัท Humanica Solution จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และด้าน PMS & OKR ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

Related posts