เชียงใหม่ // พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. ( ประจาก สิริวัณโณ ) พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. ( ประจาก สิริวัณโณ ) พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนอายุรศาสตร์ เพื่อพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.และ ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Related posts