พิจิตร //. ททท.สำนักงานนครสวรรค์ เชิญนักท่องเที่ยว ชมดอกกระเจียว(ยักษ์)

“กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไป กระเจียวใหญ่ต้องที่พิจิตร

นางสุภาพร แตงนารานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมงานแถลงข่าว  จังหวัดพิจิตรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ อำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงข่าว ในวันที่ศุกร์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึง กลางเดือนตุลาคม 2562


นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมจะได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


นาย วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ททท.สำนักงานนครสวรรค์ รับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร โดยในปีนี้ ทางอำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเตรียมพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศในการเข้าชมความงาม ของดอกกระเจียว (ยักษ์) นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ให้ชมอีก เช่น ดอกเข้าพรรษา ดอกกะทือ ดอกดิน เห็ดดาวดิน ดอกหางจิ้งจอกเอื้องหมายนา และองุ่นป่า พร้อมมีการจัดทำเส้นทางเดินเที่ยวชมดอกกระเจียว ไว้อย่างพร้อมเพรียงและปลอดภัย อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากชาวบ้านชุมชนเขาโล้น เช่น น้ำผึ้งป่า เครื่องจักสาน และยังมีอาสาสมัครที่คอยบรรยายให้ความรู้ และข้อมูลของสถานที่แก่นักท่องเที่ยว ไว้อย่างพร้อมเพรียง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดเตรียมความพร้อม ในการเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้าน เขาโล้น นับเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ จากความงามของธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป


สำหรับปีนี้มีจุดเน้นให้ทุ่งดอกกระเจียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง(Green Tourism) โดยจะรณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานลดการใช้พลาสติก โฟม และอื่นๆ ที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนชุมชน็จะร่วมกันใช้วัสดุทางธรรมชาติร่วมกันอีกด้วย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ ชุมชนบ้านเข้าโล้น ได้จัดยุวมัคคุเทศก์น้อย นำชมดอกกระเจียว และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณตามเส้นทางโดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่ประธานชุมชนป่าเขาโล้น โทร 061-794-9692
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810 E-mail., www.tourismnakhonsawan.org

ภาพ/ข่าว.   ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts