จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และโครงการปล่อยปลารักษ์น้ำรักแผ่นดิน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำสดุดี เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการปล่อยปลารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 หลังจากนั้นทำพิธีปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะสระหนองมน จำนวน 30,000 ตัว

โดย นายสนิท อุ่นอก เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการฝ่ายความมั่นคง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช หลังจากนั้นทำพิธีเปิดป้ายแยกบ้านเมืองเจริญ หนองบอน และเดินทางไปเยี่ยม นางฤดีวรรณ เกินสิน ผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts