เชียงใหม่ // รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จ.เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคม กรมแรงงาน ครบรอบ 8 ปี

ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จ.เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคม กรมแรงงาน ครบรอบ 8 ปี โดยมีคุณอัจฉรา บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่

Related posts