นครสวรรค์ //. คัดเลือก ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์สู่วิถีพุทธ

วันที่ 9 ส.ค.62 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน และ พระครูมงคลเทพ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลปานสาราม พระครูศรีธีรานันท์ เจ้าอาวาสวัดดงพลับ พระครูนิทัศน์กิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล พระมนัส กนฺสีโล พระสอนศีลธรรมของโรงเรียน พร้อม นายคมกริช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ สพม. 42 และคณะกรรมการสถานศึกษา

มี น.อ.สำอางค์ อยู่บรรยงค์ น.ท.อัฐไกรโรจน์ เฟื่องนคร น.ต.สัจพจน์ จันอัน นายบรรเลง ลิ้มมาลินันท์ นางวัชรี แจ้งจิตร นายดนัย เกียรติวงศ์ชัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นำโดย พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต นายเกรียงไกร บำรุงจิตร์ และ นางสิรภัทร ศรีเมือง คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการได้ซักถามและตรวจดูการเรียนการสอนแนววิถีพุทธ พร้อมทั้งชื่นชม น.ส.รสสุคนธ์ (หยก) ชูอรรถ ครูสอนวิชาตามแนววิถีพุทธเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนทุกแง่มุม พร้อมครูทุกคนที่มุ่งมั่นถ่ายทอดต่อเนื่อง ให้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการประเมินครั้งนี้ …..

( ดนัย ตาคลี )

Related posts