เชียงใหม่ // ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วม รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา … สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ โดยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมแก่ผู้ประกันตน ณ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โดยครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาวพชรมนต์ หล่อมากทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมฯ มาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์มาตรา 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัครเพื่อได้รับสิทธิคุ้มครอง

วัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ เพื่อให้ลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอนามัยก่อนการเจ็บป่วย และได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

นำโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง วิทยากรโดย นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา พร้อมนี้ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งในประเทศไทย

/// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts