เชียงใหม่ // บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนภาควิชาออร์โทปิดิกส์

ศ.พญ.มุทิตา ตระกูลทิวากร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนภาควิชาออร์โทปิดิกส์ โดยมี ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรอง งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts