เชียงใหม่ // โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง ” Service Champion รุ่นที่ 1″ ให้แก่บุคลากร งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ หัวหน้า​งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง ” Service Champion รุ่นที่ 1″

ให้แก่บุคลากร งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง​วันที่​ 8-9 สิงหาคม​ 2562​ ณ ห้องประชุม​ 152 ชั้น​ 15 อาคาร​สุ​จิ​ณ​โณ​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts