เชียงใหม่. //. หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง ” Updated heart failure management” (Exellent Cardio)

อ.นพ.รังสฤษฎ์​ กาญจนะวณิช​ย์ หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง ” Updated heart failure management” (Exellent Cardio)

และเป็นวิทยากร​บรรยายในหัวข้อเรื่อง ” ชนิด สาเหตุ​ พยาธิ​สรีรวิทยา​ อาการ​และอาการ​แสดงของหัวใจล้มเหลว​ การวินิจฉัยการรักษาหัวใจ​ล้มเหลว​ (CHF) ให้แก่บุคลากร​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ระหว่าง​วันที่ 8-9 สิงหาคม​ 2562 ณ ห้องประชุม​ ชั้น 15 อาคาร​สุ​จิณโณ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts