เชียงใหม่. // คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ อาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. กับผลงาน Suandok Sound Therapy

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ อาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. กับผลงาน Suandok Sound Therapy

ในโอกาสได้รับรางวัล และเป็น 1 ใน 3 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าไปรับการสนับสนุนต่อไป จากทั้งหมด 11 ทีม ที่ได้เข้าร่วมในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ” (Northern Digital Health Revolution to Chiang Mai Medical and Health Hub) โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล โครงการนี้จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้จัดกิจกรรม Demo Day เปิดเวทีนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพ (Startup Pitching Challenge) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts