จังหวัดนครสวรรค์…!!@ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ บ่อเลข 8 ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยมี นายสันติ จันทร์เผิบ ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ กล่าวรายงาน พร้อมนาย ไกรสินธุ์ ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วน ราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกว่า 150 คน ด้วยรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและพระสกนิกรทุกหมู่เหล่า จะได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภัคดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น

โดยมีกิจกรรมดังนี้ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ถนนจากวงเวียนไปถึงตึกเขียว เรือนรับรอง รีสอร์ท โรงแรม แล้ววกกลับมาที่วงเวียน และ ปล่อยพันธุ์ปลานิล และปลายี่สกกว่า 10,000 ตัว ลงบ่อเลข 8 ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์….

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts