เชียงใหม่ // พิธีบำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศแด่ ผู้อุทิศดวงตาแก่ธนาคารดวงตาและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับ ประจำปี 2562

ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศแด่ ผู้อุทิศดวงตาแก่ธนาคารดวงตาและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับ ประจำปี 2562

โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ครอบครัวและญาติมิตรของผู้อุทิศดวงตา คณะกรรมการและที่ปรึกษาธนาคารดวงตา จักษุแพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts