นครนายก //. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ จ.นครนายก

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรหมณี หมู่ที่ 8,3,7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก

โดยมีนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรหมณี เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,799,967.50 บาท ความจุเก็บกับ 54,700 ลบ.ม


พื้นที่รับผลประโยชน์ 200 ไร่ ประชาชน 20 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงาน 100%
ในการนี้ ท่านรองอธิบดีได้ให้คำแนะนำเรื่อง หากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีความต้องการโครงการเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมความยาวทั้งลำคลอง ก็ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งสองฝั่งคลอง

ภาพ/ข่าว.  ปชส. กรมทรัพยากรน้ำ

Related posts